////////////////
מות אביך הפך אותך למלך. בואו נחגוג, בואו נחגוג, את מות אביכם - אתה מלך, בואו נחגוג, בואו נחגוג.